АПЕЛ НА В. В. ПУТИН КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА ЦЯЛАТА ЗЕМЯ


Скъпи граждани на нашата прекрасна планета Земя!
Аз, президентът на Руската федерация Владимир Путин, реших да се обърна директно към всички вас, заобикаляй

АПЕЛ НА В. В. ПУТИН КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА ЦЯЛАТА ЗЕМЯ
Скъпи граждани на нашата прекрасна планета Земя!
Аз, президентът на Руската федерация Владимир Путин, реших да се обърна директно към всички вас, заобикаляйки дипломатите, вашите управници и журналисти. В Русия има такова нещо като "от уста на уста", където не можете да лъжете, да заблуждавате и да играете. Затова ще говоря откровено, за да може всеки да провери истинността на думите ми.
Русия е огромна и богата държава. Основната ценност е повече от 150 народа, живеещи на територия, където справедливостта е над всичко. Не ни трябват нови територии. Имаме изобилие от енергия и всички други ресурси. От времето на Великата Тартария и Великия Могол народите на Северна Евразия се развиват не благодарение на грабежите по време на кръстоносните походи и колонизацията на Америка, Африка, Индия, наркоманията в Китай, а благодарение на упорития си труд и миролюбие.
Тези, които знаят руски разбират, че "руски" е прилагателно за всички народи на страната ни. Руските славяни, руските татари, руските евреи, руските евенки и така нататък са руснаци по душа, въпреки че тяхната култура, език, начин на живот може да се различават. Приветстваме това разнообразие от единство.
За пореден път руските народи на Русия са принудени да жертват живота си, защитавайки света от нацизма и фашизма. Разменихме 50 наши военнопленници за 50 украински войници. Украинските войници получиха медицинска помощ в нашите болници, ядоха три обилни ястия на ден и се върнаха у дома. Приехме руски войници с отрязани пръсти и репродуктивни органи. Дори нацистите не направиха това през последната война. Ще представим тези доказателства пред бъдещ съд. Ще бъде срам за всички, които сега подкрепят тези гадове.
Обръщам се към всеки човек, който иска да живее и работи в мир, да отглежда деца и да бъде приятел с народите по целия свят. Помогнете на Русия да се справи с новия рак - украинския нацизъм. Не Украйна, където живеят мирни и трудолюбиви хора, а нацизъм, хранен от ястреби от САЩ и НАТО за вашите данъци. Ако вашите управляващи подкрепят нацизма, накарайте ги на три вратове, вземете властта в свои ръце.
Украинските нацисти се защитават от куршуми с цивилни, вашите управници, под предлог на ужасна Русия, също решиха да прехвърлят тежестта на високите цени и предстоящите трудности върху населението. И в Украйна, и у вас нацистите живеят добре зад гърба на обикновените граждани и обикновените хора трябва да страдат - това са еднакви престъпления и в Украйна, и на Запад. Ние не сме нарушили нито едно от обещанията си, а вашите управници откраднаха 300 милиарда долара и евро от руския народ. Те ограбват имоти по целия свят от гражданите на страната ни, умишлено осакатяват нашите войници, забраняват руския език, атакуват православната църква.
Виждам как в страните, в които управляващите затягат санкциите срещу Русия, нараства съзнанието за случващото се и нараства вълна от протести. Трябва да помислите и да смените политиците, които се крият зад гърба ви от куршуми и цени. И не го отлагайте за по-късно. Ако се обединим, след още една седмица няма да има нацисти в Украйна, нормалният живот ще бъде възстановен в Европа, САЩ и други страни и заедно ще съдим украинските нацисти и всички управляващи, които подкрепят нацизма в нов трибунал.
Нашата кауза е права. Ще победим нацизма. Бих искал да споделя тази победа с всички заедно и възможно най-скоро.
ОБРАЩЕНИЕ В. В. ПУТИНА К ГРАЖДАНАМ ВСЕЙ ЗЕМЛИ
Уважаемые граждане нашей замечательной планеты Земля!
Я, Президент Российской Федерации, Владимир Путин решил обратиться ко всем Вам напрямую, минуя дипломатов, Ваших правителей и журналистов. В России есть такое понятие как «сарафанное радио», где нельзя врать, обманывать и юлить. Поэтому буду говорить откровенно, чтобы каждый мог проверить правдивость моих слов.
Россия огромная и богатейшая страна. Главная ценность – это более 150 народов, проживающих на территории, где справедливость превыше всего. Нам не нужны новые территории. У нас в избытке энергетические и все другие ресурсы. Со времён Гранд Тартарии и Великой Моголии народы северной Евразии развивались не за счёт грабежей в крестовых походах и колонизации Америки, Африки, Индии, наркотизации Китая, а благодаря своему трудолюбию и миролюбию.
Те, кто знает русский язык, понимает, что «русский» - это прилагательное ко всем народам нашей страны. Русские славяне, русские татары, русские евреи, русские эвенки и так далее – это русские душой, хотя их культура, язык, образ жизни может отличаться. Мы рады этому разнообразию единства.
В очередной раз русские народы России вынуждены жертвовать своими жизнями, защищая мир от нацизма и фашизма. Мы обменяли 50 наших военнопленных на 50 украинских солдат. Украинские солдаты, подлечились в наших больницах, отъелись на трёхразовом сытном питании и вернулись домой. Российских солдат мы получили с отрезанными пальцами и детородными органами. Так не поступали даже фашисты в годы последней войны. Мы предъявим эти свидетельства в будущем трибунале. Будет стыдно всем, кто сейчас поддерживает этих ублюдков.
Ваши правители в США, Европе, Японии, Австралии и других странах встали на сторону этих недочеловеков, которые в бою впереди себя выставляют мирных людей, беременных женщин и детей, умышленно калечат военнопленных. Мне трудно представить здорового, здравомыслящего человека, поддерживающего этих извергов. А Ваши байдены, шольцы, макроны и прочие демократы мракобесия не только защищают преступников, но и активно их вооружают, снабжают деньгами, которых не хватает, чтобы сдерживать цены у Вас в странах.
Цены растут, мир рушится, но не потому, что русские зачищают Европу от нацистской нечисти, а потому, что Вы молчаливо смотрите и фактически поддерживаете новую волну нацизма. Мы в этот раз не пойдём в Берлин. Мы остановимся на наших исторических границах, а вся нацистская нечисть, которой Ваши правители широко открывают двери устроит Вам новую «хрустальную» жизнь, как это сделали фашисты, добавив ещё и обрезание детородных органов.
Я обращаюсь к каждому человеку, который хочет спокойно жить и работать, воспитывать детей и дружить с народами всего мира. Помогите России справиться с новой раковой опухолью – украинским нацизмом. Не Украиной, где живут мирные и трудолюбивые люди, а именно с нацизмом, вскормленным ястребами из США и НАТО за Ваши налоги. Если Ваши правители поддерживают нацизм, гоните их в три шеи, берите власть в свои руки.
Украинские нацисты заслоняют себя от пуль мирными гражданами, Ваши правители, под предлогом ужасной России, также решили переложить на население тяготы высоких цен и надвигающихся лишений. И на Украине, и у Вас нацисты за спинами простых граждан живут хорошо, а страдать должны обычные люди – это идентичные преступления и на Украине, и на западе. Мы не нарушили ни одного своего обещания, а Ваши правители украли у российского народа 300 миллиардов долларов и евро. Грабят имущество по всему миру у граждан нашей страны, умышленно калечат наших солдат, запрещают русский язык, нападают на православную церковь.
Я наблюдаю, как в странах, где правители ужесточают санкции против России, растёт понимание происходящего и расширяется волна протестов. Вам стоит подумать и заменить политиканов, прячущихся за Ваши спины от пуль и цен. Причём не откладывая на потом. Если мы объединимся, то через неделю другую на Украине не будет нацистов, в Европе, США и других странах восстановится нормальная жизнь и мы вместе будем судить в новом трибунале украинских нацистов и всех правителей, поддерживающих нацизм.
Наше дело правое. Мы победим нацизм. Хотелось бы эту победу разделить всем вместе и как можно быстрее.